Certyfikat F-gazy. Egzaminy i szkolenia

HOME - Certyfikat F-gazy. Egzaminy i szkolenia
Certyfikat F-gazy. Egzaminy i szkolenia

UPRAWNIENIA F–GAZOWE

Każdy montażysta klimatyzacji musi posiadać certyfikat F-gazowy, aby móc legalnie montować klimatyzację.

Uprawnienia F-gazowe można podzielić na dwa zakresy. Pierwszy zakres tzw. podstawowy jest certyfikatem F-gazowym dla personelu, który upoważnia osobę do montażu, kontroli szczelności, demontażu urządzeń chłodniczych, klimatyzatorów oraz pomp ciepła. Ponadto uprawnienie kategorii pierwszej upoważnia do obsługi agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych i przyczepach chłodniach.

 

Jak zdobyć uprawnienia F-gazowe personalne? W pierwszej kolejności należy wybrać akredytowany ośrodek szkoleniowy, który znajduje się w rejestrze Urzędu Dozoru Technicznego.  https://www.udt.gov.pl/wykazy/REJ_FGAZ_E.html pozycja 4 oraz 8.

Egzamin teoretyczny składa się z testu zawierającego 30 pytań jednokrotnego wyboru, który należy wypełnić prawidłowo, popełniając maksymalnie 7 błędów. Przykładowe pytania egzaminacyjne dostępne są na stronie www.kursyzawodowe.com.pl

Osoby, które otrzymają pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego, mogą przejść do części praktycznej. Po zdaniu egzaminu należy udać się do najbliższego Urzędu Dozoru Technicznego w celu otrzymania certyfikatu F-gazowego dla personelu.

W celu uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorstwa należy spełnić 5 warunków. Pierwszym jest ukończenie kursu lutowania twardego metodą 912, drugim jest ukończenie kursu obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych, trzecim warunkiem jest opracowanie procedur F-gazowych prowadzenia działalności, czyli tzw. dokumentacji przedsiębiorstwa, czwartym jest spełnienie minimalnego wyposażenia technicznego w narzędzia i urządzenia stosowane przy instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń, ostatnim warunkiem jest wpłata do Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z obowiązującą w danym roku stawką. Po przygotowaniu tych 5 elementów, należy powiadomić UDT o gotowości do odbycia kontroli w miejscu prowadzenia działalności.

Poniżej znajduje się spis narzędzi i urządzeń, które wymagane są podczas kontroli:

– elektroniczny, przenośny przyrząd do wykrywania nieszczelności o czułości minimum 5 g/rok, kontrolowany co 12 miesięcy,

– płyny pieniące do wykrywania nieszczelności,

– zestaw do wykonywania prób szczelności i wytrzymałości, w tym butla z gazem obojętnym i reduktor ciśnienia,

– stacja do odzysku czynnika chłodniczego,

– węże ciśnieniowe z zaworami odcinającymi uniemożliwiającymi przedostanie się substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska w trakcie oraz po wykonaniu czynności odzysku lub napełnienia,

– pompa próżniowa przenośna umożliwiająca osiągnięcie ciśnienia równego lub niższego niż 270 Pa,

– zestaw manometrów do pomiaru ciśnienia w zakresie odpowiednim dla wykorzystywanych albo odzyskiwanych substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych,

– butla ciśnieniowa z zaworem dwudrożnym dla każdego rodzaju wykorzystywanej albo odzyskiwanej substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego, waga o zakresie pomiarowym dostosowanym do wielkości napełnianego pojemnika lub cylinder z wymienną skalą,

– zestaw do lutowania twardego gazowego lub elektrycznego,

– zestaw kluczy wraz ze specjalistycznymi kluczami i przyrządami wykorzystywanymi w chłodnictwie,

– obcinarka rolkowa do rur miedzianych,

– zestaw giętarek do rur miedzianych,

– zestaw kielichownic do połączeń wzdłużnych lutowanych,

– zestaw do rozwalcowywania rur do połączeń skrętnych,

– przyrząd do pomiarów wielkości elektrycznych – amperomierz, woltomierz oraz omomierz,

– przyrząd do pomiaru temperatury od -20°C do +150 °C o dokładności co najmniej 1°C,

– szczypce ewakuacyjne z zaworem serwisowym,

– zestaw do wykrywania nieszczelności metodą ultrafioletową (UV),

– płyny pieniące do wykrywania nieszczelności narzędzia nanoszenia,

– środki ochrony indywidualnej w tym: okulary i rękawice ochronne.

Po zakończeniu kontroli, wydawany jest certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na temat F-gazów dostępnych jest na stronie www.udt.gov.pl/szwo-i-f-gazy