Uprawnienia
F-gazy - kiedy są potrzebne?

HOME - Uprawnienia
F-gazy i certyfikaty F-gazowe
Uprawnienia </br> F-gazy i certyfikaty F-gazowe

Fluorowane gazy cieplarniane

Gazy fluorowane są wytwarzane przez człowieka oraz stosowane w wielu urządzeniach i produktach. To substytuty substancji, które wpływają destrukcyjnie na warstwę ozonową. Są to np. chlorowodorofluorowęglowodory, chlorofluorowęglowodory i halony, które zgodnie z unijnymi przepisami i Protokołem Montrealskim są wycofywane i zastępowane innymi substancjami, przyjaznymi środowisku naturalnemu. Aby móc pracować w miejscach, gdzie wykorzystywane są gazy fluorowane, konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Dla kogo uprawnienia F-gazy są obowiązkowe oraz jak uzyskać certyfikat F-gazy? Przeczytasz w naszym krótkim wpisie.

Dla kogo obowiązkowe są uprawnienia na F-gazy?

F-gazy to grupy gazów fluorowanych, które mają szeroki wpływ na wywoływanie efektu cieplarnianego. Unia Europejska dążąc do zniwelowania ich szkodliwego wpływu na naszą planetę, wprowadziła szereg regulacji, które mają na celu zmniejszenie ich destrukcyjnego wpływu na warstwę ozonową. Jedną z takich regulacji jest konieczność rejestracji urządzeń, które swoje działanie opierają o f-gazy. Dodatkowo Unia Europejska wprowadziła przepisy, które nakazują wszystkim osobom pracującym przy f-gazach, zdobycie tzw. certyfikatów F-gazowych. Wymagane są one również od przedsiębiorstw. Wśród prac, przy których konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień, zalicza się instalowanie, konserwacje, serwisowanie naprawę lub usuwanie urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej. Dlatego są one konieczne dla wszystkich specjalistów technicznych instalacji, jak mechanicy, konserwatorzy czy nadzorcy, którzy pracują, wykorzystując wspomniane gazy fluorowane. To jednak nie wszystko. Posiadać powinni je także elektrycy wysokonapięciowi, pracownicy linii produkcji kosmetyków, substancji farmaceutycznych i elektroniki.

Jakie są uprawnienia na
F-gazy?

F-gazy certyfikat dzieli się na cztery kategorie, z których:

  • Kategoria I i II to czynności polegające na sprawdzaniu, konserwacji i serwisowaniu stacjonarnych urządzeń. To również możliwość odzyskiwania gazów fluorowanych z urządzeń stacjonarnych i ruchomych. Kategoria I daje możliwość dużo szerszego zakresu uprawnień, dzięki temu bez problemu można zajmować się zarówno instalacją, serwisowaniem urządzeń chłodniczych, pomp ciepła i klimatyzacji.
  • Kategoria III – pozwala na odzysk gazów cieplarnianych fluorowanych z urządzeń chłodniczych ruchomych i stacjonarnych oraz klimatyzacji i pomp ciepła.
  • Kategoria IV – daje możliwość sprawdzania urządzeń chłodniczych, pomp ciepła i klimatyzacji pod kątem wycieków wspomnianych gazów.

Warto zdobyć uprawnienia w kategorii I ze względu na możliwość prowadzenia różnorodnych prac związanych z wykorzystaniem gazów fluorowanych. Taki certyfikat możesz uzyskać w naszym ośrodku A/Cademy. W końcu warto się stale rozwijać i zwiększać swoje umiejętności, które od pewnego czasu są wymagane przez prawodawstwo Unii Europejskiej.

W jaki sposób można uzyskać certyfikat F-gazy dla personelu?

Wszystkie osoby zajmujące się urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacjami czy pompami ciepła, pracujące przy ich serwisowaniu, instalowaniu, naprawach czy demontażach powinny posiadać certyfikat F-gazy, który uprawnia ich do wykonywania tych czynności. Aby uzyskać wspomniane uprawnienia, należy zdać państwowy egzamin w ośrodku akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego, np. w naszej A/Cademy.  Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, którą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku z teorii.

W celu otrzymania certyfikatu osoba, która uzyska pozytywny wynik w ośrodku egzaminacyjnym, musi złożyć w UDT wniosek, a wraz z nim oryginał dokumentu, który potwierdza zaliczenie egzaminu, potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatu oraz oświadczenie, które stwierdza niekaralność za przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu.

W naszym ośrodku A-Cademy oferujemy możliwość odbycia kursu z F-gazów, a następnie przystąpienia do egzaminu w naszym ośrodku, które jest akredytowany przez Urząd Dozoru Technicznego. Zapewniamy odpowiednie przygotowanie i zdobycie potrzebnej wiedzy, która zapewni Państwu bezproblemowe uzyskanie F-gazy certyfikatu dla firm i personelu. Już dziś sprawdź naszą ofertę!